Up Back Next

IZ OGLEDNOG KLUBA

IZVJEŠĆE O RADU OKLA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE JANKOMIR ZA RAZDOBLJE 
16. 6. 1999. - 14. 6. 2000. 

Prof. Erika Kovačević, predsjednica OKLA Jankomir
 

Odjel za alkoholizam u Psihijatrijskoj bolnici Jankomir osnovan je još davne 1965. godine, s ciljem da se organizira suvremeno liječenje alkoholičara prema tek započetom konceptu kompleksnog liječenja koji je utemeljio i provodio prof. dr. Vladimir Hudolin, sa suradnicima.

U početku je rad na odjelu bilo uključeno uglavnom needucirano osoblje, mahom liječnici i medicinske sestre, koji su započeli s edukacijom iz alkohologije. Može reći, da se s spravim liječenjem započelo tek mnogo kasnije.

Naime, kad je na Odjel za alkoholizam i druge ovisnosti došao dr. Željko Marinić, krajem 1979. godine, odmah je organizirao provođenje suvremenog koncepta kompleksnog liječenja alkoholizma, gdje je uz samog alkoholičara uključena i njegova obitelj te radna sredina. Istodobno, provodila se intenzivna edukacija kadrova s odjela i stvarao se tim upotpunjen i novim profilima stručnjaka.

Tako je 15. lipnja 1980. godine osnovan Ogledni klub liječenih alkoholičara, koji postaje važna spona između Bolnice i mreže područnih klubova.

Danas možemo reći, da su nova organizacija Odjela za alkoholizam i druge ovisnosti i osnutak OKLA označili kvalitativan pomak u realizaciji koncepta kompleksnog liječenja alkoholičara, gdje se, evo već dva puna desetljeća, provodi nauk o radu u klubu, razvija svijest o značenju vlastitog sudjelovanja u cjelokupnom terapijskom i rehabilitacijskom procesu, u kojem je do danas sudjelovalo gotovo jedanaest tisuća naših pacijenata s članovima obitelji.

I prošla godina protekla nam je radno! Radili smo na realizaciji opsežnog programa rada, u čemu smo bili uspješni, premda je veći broj prijema iziskivao i dodatan angažman terapijskog tima. U ostvarenju programa i ove su nam godine pomagali sudionici liječenja, članovi njihovih obitelji, koji su u očekivanom broju dolazili na sastanke obiteljske terapije, bivši članovi OKLA iz raznih županija, brojni prijatelji i suradnici.

U OKLA stalno se radilo na pozitivnom djelovanju na bolesnike i članove obitelji s ciljem da se pripreme za kreativan rad u klubu. Analizirao se i kritički procjenjivao vlastiti udio u radu s namjerom da se terapijska kultura stečena u OKLA može bolje promicati i svrsishodnije koristiti u radu u klubu, ali i širem društvu. 

Članovi OKLA, bili su nosioci različitih aktivnosti na odjelu i izvan njega. Tako su, primjerice, obavili prijateljske posjete, pisali za "Alkohološki glasnik", odlazili na izlete, posjećivali muzeje, kazalište, operu, ali i bili aktivni u radu mnogih skupština u klubovima diljem Hrvatske.

Aktivnost cjelokupnog terapijskog tima odvijala se izvan kuće. Sudjelovali smo na mnogim stručnim skupovima, nastupali u elektronskim medijima u radijskim i televizijskim emisijama, pisali u tiskovinama, sudjelovali u osnivanju novih klubova liječenih alkoholičara i na skupštinama, djelatno smo angažirani u klubovima na terenu itd.

Ponosimo se našim plodonosnom suradnjom s Odjelom za alkoholizam Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice", Psihijatrijskom bolnicom Vrapče, KZ Turopolje i drugim diljem Hrvatske, na čemu im svima zahvaljujemo.

Ta i takva aktivnost OKLA, znakovit je pokazatelj naše uspješnosti u radu, ali zasigurno i povod za naše daljnje i još uspješnije zajedničko djelovanje.
  

Top
Copyright 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org