Up Back Next

ZNAM KAKO ĆU DALJE

Nikica Dragojević, Psihijatrijska bolnica Jankomir   

 

Tjedan mi je protekao s više obveza nego prije, s pitanjima postavljenim sebi: "Što sam učinio za sebe?"

Boraveći na odjelu za alkoholizam shvatio sam koliko sam zbog pijenja zanemario sebe i svoju obitelj, koliko sam pogrešaka i propusta napravio. Najvažnije mi je to što sam sada svjestan, da se s obvezama i problemima trebam suočiti, a ne bježati od njih, kako sam to obično činio, misleći kako je time sve riješeno!

Sada mogu slobodno reći - zatvaram jedno poglavlje svog života, s neugodnim sadržajem, a otvaram nove stare stranice, kakve su i nekad prije bile, kakve su trebale biti i kakve će nadalje i biti.

Znam, da mi od sada neće cvjetati ruže, da će biti trnovitih putova, ali znam da sam na pravom putu! Sada razmišljam trijeznom glavom i nijedan problem nije toliko težak, da ga ne bih mogao riješiti. I na kraju, čovjek uči dok je živ! Tako sam i ja, boraveći u bolnici, za sebe donio važnu odluku. Znam kako ću dalje!

  

Top
Copyright 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org