Up Back Next

EUROPSKI PLAN AKCIJE PROTIV ALKOHOLA

Preveo i pripremio: Neven Iveta   

 

S obzirom na prvi EAAP (Europian Alcohol Action Plan), drugi je bio obilježen osvrtom na dosadašnji rad te sagledavanjem njegovih rezultata.

Napominjemo da su 1992. godine, europske zemlje, članice Svjetske zdravstvene organizacije, kao odgovor porastu potrošnje alkoholnih pića (naročito u središnjem i istočnom djelu Europe), osnovale EAAP. Tada je postojala procjena da alkohol može biti uzrokom gubitka 2-3 posto cjelokupnog nacionalnog proizvoda, kao i to da pijenje alkohola može biti odgovorno za 8-10 posto smrtnosti populacije starosne dobi od 16 do 74 godine. Od promatranih 28 zemalja, njih 11 bilježilo je porast u potrošnji alkohola, dok je samo u tri zemlje bio postignut cilj, postavljen od "Health For All in Europe" (Zdravlje za sve Europljane), koji ide k smanjenju potrošnje alkohola za 25 posto. U ozračju tako procijenjenog stanja, prva EAAP je svoju akciju osmislila i usmjerila u devet osnovnih područja.


  1. Alkohol, politika, zakonodavstvo.
  2. Suradnja između vlada u razvoju međunarodne politike prema alkoholu.
  3. Preventivna politika i praksa u industriji alkohola, kao i u uslužnim djelatnostima.
  4. Unapređivanje zdravlja.
  5. Akcije zajednice.
  6. Kampanje putem media i edukativni programi za sigurnije pijenje.
  7. Sustavi zdravstvene brige.
  8. Sustavi socijalne dobrobiti i boljitka.
  9. Sustavi u pravosuđu.

Rezultati djelovanja prve EAAP djelomično su uspješni a djelomično razočaravajući. Iako danas prekomjerno pijenje alkohola u zemljama Europske regije ima tendenciju laganog pada, ipak još uvijek u 11 zemalja je ona u porastu.

Bilo kako bilo, drugi EAAP smatra uspješno uklapanje nekih svojih programskih ciljeva u 17 zemalja, dok se neke zemlje, na te iste ciljeve, nisu odredile pozitivno. S obzirom na to da su ti ciljevi u različitim zemljama različito prihvaćeni, smatra se da drugi EAAP mora nastavit s akcijom promoviranja svih devet strateških područja.Nadalje, upozoreno je i na neke prepreke na koje nailazi cjelokupna akcija: kolektivno neprepoznavanje ozbiljnosti problema; na alkoholizam se mora gledati izdvojeno od ovisnosti o drogama ili nikotinu; nedovoljno prihvaćanje prevencije kao najefikasnije oružje i, na kraju, nedostatna suradnja zemalja u usaglašavanju politike prema problemu alkoholizma.Iz svega toga proizlazi i potreba da drugi EAAP koji će pokrivati razdoblje od 2000. do 2004. godine, nastavi slijediti ciljeve prve, te da i dalje ustraje u osvješćivanju problema, reduciranju potrošnje alkohola i unaprjeđivanju zdravog načina života.

  

Top
Copyright 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org