Up Back Next

Impressum | 61

  

 

ALKOHOLOŠKI GLASNIK

IZDAVAČ:

Zajednica klubova liječenih alkoholičara Zagreba

Adresa uredništva:

Klinika za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice", Vinogradska c. 29, 10000 Zagreb, tel. 3787-734.

Glavni i odgovorni urednik: Vesna Golik-Gruber

Zamjenik glavnog urednika: Ivan Mojaš

Webmaster: D. Moravek

Uređivački odbor:

H.Bašić, J.Čelan, S. Čorko, J. Dobravc-Poljak, V. Fekeža, N.Iveta, S.Jelić, E.Kovačević, K. Krušelj, V.Lojna, I. Prpić, N.Vičić, Ž.Štimac, A.Vukšić.

Vanjski suradnik:

A. Čudina, I. Dolenc, M. Gudelj, A.Livić, Lj. Lukić, M. Turk-Kuči, T. Volf, D. Wölfl,

Tehnički urednik: S. Gruber

Lektor: Lucija Vasilj

Tisak: Tiskara "Puljko", Trakošćanska 16, Zagreb

Naklada ovog broja 990 primjeraka.
Suradnja se ne honorira.
Prilozi se ne vraćaju.

Godišnja pretplata 100 kn, polugodišnja pretplata 50 kn uplaćuje se na žiro račun 30102-678-100954 s pozivom na broj 1222147 i naznakom Zajednica KLA, za "Alkohološki glasnik"

Mišljenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Klasa 612-10/96-01-2075 od 12. studenoga 1996. ovaj časopis je oslobođen plaćanja poreza na promet.

  

Top
 Copyright  1997, 2000   
 Webmaster&Design:
moravek.org
info@moravek.org 

 
 
  -->