Up Back Next

Alkohol u očima vjerskih zajednica

ISLAM I ALKOHOLIZAM

Ševko Omerbašić   

 

Alkoholizam jedan od problema čovjeka s kojim se islam detaljno bavi u svom nauku, proglašavajući jednim od najgorih zala s kojim se pojedinac i društvo susreću.

Pored toga što islam smatra alkohol velikim grijehom, on ga drži i teškom bolesti koja može prerasti u društvenu zarazu. S toga je Kur'an u odvikavanju alkohola svojih pristalica primjenio metodu postup- nosti.

Prvi kur'anski citat o alkoholu kaže: "Pitat ćete o alkoholu. Reci im da u njemu ima korisnog i štetnog; ali štetno je preovladavajuće."

U drugom citatu Kur'an zabranjuje vjernicima pristup u molitvu kada su u alkoholiziranom stanju: " Ne pristupajte u molitvu kada ste pijani, sve dok ne razumijete što molite."

U trećem kur'anskom citatu alkohol je proglašen sotonskim djelom: "Vjernici, znajte da je alkohol, kocka i ezoterija djelo đavola i klonite ih se ako mislite biti nesreće pošteđeni".

U četvrtom kur'anskom citatu stoji: " Sotona želi da kroz alkohol i kocku posije između vas neprijateljstvo i mržnju i da vas odvrati od molitve i dobrih djela."

Pogansko društvo u vrijeme pojave islama, u sedmom stoljeću, bilo je u velikoj mjeri zaraženo alkoholizmom. Neki od najbližih suradnika Božjeg poslanika Muhammeda a.s. priznali su da su prije nego su postali muslimanima dnevno pili i po dvadesetak litara vina. Gotovo je nemoguće bilo susresti muškarca u to doba koji nije pio alkohol. Za vrijeme desetogodišnje borbe protiv alkohola redovi muslimana su u cijelosti očišćeni od alkoholičara i svi oni pred koje se stavio izbor, islam ili alkohol, prihvatili su prvo. Sve do pojave osmanske države u četrnaestom stoljeću u muslimanskom društvu alkohol se konzumirao samo u najintimnijim krugovima:

Da bi alkohol u cijelosti dokinuo u muslimanskom društvu, Muhammed a.s. je zabranio njegovu proizvodnju, prodaju, darivanje, držanje alkohola u muslimanskim domovima.

Nažalost, alkohol je u posljednja dva stoljeća ozbiljno zaprijetio i muslimanima. Prema najnovijim istraživanjima u Turskoj se najviše proizvede i potroši alkohola u Europi, iako ta zemlja pripada islamskom svijetu: Slično je i s nekim drugim zemljama. Od ukupno 49 islamskih zemalja, u 11 njih je zakonski dozvoljena proizvodnja i potrošnja alkohola. U 21 zemlji alkohol je zakonom zabranjen, a u ostalim njegova je proizvodnja i potrošnja ograničena na posebna mjesta, kao što su hoteli visokih kategorija.

Alkoholizmom su pogođeni naročito periferni muslimanski narodi. Prema nekim pokazateljima, u BiH danas ima oko pola milijuna alkoholičara, a u nekim zemljama bivšeg SSSR, u kojima su muslimani pretežito pučanstvo, alkoholizam doseže preko 50%. Očito je da metode u borbi protiv alkoholizma treba modernizirati i prilagodavati sadašnjem trenutku. Treba, međutim, istaći da je alkohol u svijeti muslimana, a naročito kod vjerničkog dijela, teški grijeh i zahvaljujući toj svijesti, muslimanski svijet, koji broji oko 1.200 milijuna, spada u onaj dio svijeta kojega nazivamo trezvenjačkim.

  

Top
 Copyright  1997, 2000   
 Webmaster&Design:
moravek.org
info@moravek.org