Up Back Next

SVJETSKI TRENDOVI
ALKOHOLIZAM MEĐU STUDENTIMA MEDICINE U ENGLESKOJ

Dr. E. N. Gruber   

 

Odjel za epidemiologiju i javno zdravstvo, Sveučilišta u Newcastlu u Engleskoj izrazio je zabrinutost za zdravstvene probleme i životni stil studenata medicine.

Iznesen je program zdravstvene politike koji sadrži preporuke studentima vezane za šest ključnih područja njihovog života. Ona uključuju odnos prema alkoholu, fizičkim aktivnostima, seksualno zdravlje, stres, zdravstvene navike i prehranu. Posebno zabrinjava problem alkoholizma. Formirane su radne grupe studenata. Program edukacije obuhvaća informacije, konzultacije o problemu, preporuke i pristup službama za one studente koji imaju problema vezanih za alkohol.

Dosadašnja ispitivanja pokazala su izvrsne rezultate nove metode.

Više o tome može se pročitati u članku:
Gray J. Bhopal RS, White M. Developing a medical school alcohol policy. Med -Educ 1998 32 (2): 138-42.

  

Top
 Copyright  1997, 2000   
 Webmaster&Design:
moravek.org
info@moravek.org