Up Back Next

Iz terapijske zajednice odjela za alkoholizam
Klinike za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti
Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice" u Zagrebu

MEĐUSOBNO DRUŽENJE APSTINENATA

Krešimir   

 

Liječim se u Vikend bolnici KB "Sestre milosrdnice" od alkoholizma. Prvi puta sam liječen prije jedanaest godina. Kada sam se prvi puta susreo s grupom alkoholičara na liječenju činili mi se je da u tom krugu ljudi ne mogu naći prijatelja, jer "ja ne pripadam 'njima', ja sam nešto drugo, tek ponekad malo popijem".

Recidivirao sam. Godine su prolazile, a ja sam se i dalje kockao sa životom. Ponovno sam se liječio u nekoliko navrata i sve češće družio s apstinentima, i u vrijeme kad to nisam bio. Družeći se sa sebi sličnim ljudima, jer muči nas isti problem, naučio sam mnogo o mogućnostima kvalitetnijeg i zdravijeg života od onog koji sam do nedavna živio.

Tijekom niza godina, upoznao sam mnogo divnih ljudi, od bolesnika na liječenju i medicinskog osoblja, do apstinenata u klubovima liječenih alkoholičara. Sada se družim s apstinentima klubova liječenih alkoholičara iz cijeloga grada, kad god sam to u mogućnosti. Sastajem se s njima, kao i sa stručnim djelatnicima na godišnjim skupštinama i na popularnom seminaru o alkoholizmu "Petkom u pet" na Trešnjevci. Učim, učim i učim, i vidim da ima još toga što ne znam. Primjećujem sve više koliko je međusobna iskrena komunikacija unutar svih tih grupa korisna. Ta druženja pomalo prerastaju u prava prijateljstva i lijepa je spoznaja da "ljudi u bijelom" nisu zapravo moji neprijatelji, kao da sam i u okruženju apstinenata među dobronamjernim ljudima, spremnim da mi u svakom času pomognu. Tako je u meni sazrela želja da i sam, svojim iskustvom i stečenim znanjem, pomognem drugima.

Naučio sam biti nesebičan, nastojati razumjeti pojedinca i njegovu obitelj kao i pokušati pomoći svakome kome je to potrebno. I sam vidim koliko još mnogo ljudi živi u mraku, uvjereni kako vide ljepotu oko sebe samo ako su pod utjecajem alkohola. I ja sam nekad mislio isto tako. Danas znam da sam od svega oko sebe doživljavao tek jedan mali dio.

Zahvaljujem se stoga svim prijateljima i pozivam - družimo se i radimo zajedno na suzbijanju ovisnosti, tog zla današnjice, kao i na što dužoj i kvalitetnijoj apstinenciji. Pomognimo svima kojima je pomoć potrebna, jer pomažući drugima, pomažemo i sebi samima.

  

Top
 Copyright  1997, 2000   
 Webmaster&Design:
moravek.org
info@moravek.org