Up Back Next

Utemeljena Zajednica klubova liječenih alkoholičara 
Hercegovačko - neretvanske županije

Ljubica Lukić,
stručna djelatnica
 
 

Dugogodišnja tradicija klubova liječenih alkoholičara na području Hercegovine i u listopadu 1997. godine zaslugom socioterapeutkinje Nade Matović obnovljen, ratom prekinut, rad Kluba u Mostaru, a porastom broja članova osnutak još triju klubova (Mostar, Široki Brijeg i Međugorje) doveli su do utemeljiteljske skupština Zajednice klubova liječenih alkoholičara Hercegovačko-neretvanske županije što je održana 10. lipnja 1999. godine u Hrvatskome domu hercega Stjepana Kosače u Mostaru. 

U radnom dijelu skupštine koju je otvorio i vodio predsjednik Inicijativnog odbora Zlatko Dodig, uputili su pozdravne riječi prim. dr. Darko Breitenfeld iz zagrebačke klinike za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti Kliničke bolnice Sestre milosrdnice, s kojim su bile i Mr. sc. dr. Vesna Golik Gruber i prof. Maja Kosanović iz iste klinike, te dr. Ivan Jurić predstojnik Odjela zdravstva mostarskih općina s hrvatskom većinom. Pozdravne su riječi, posebice dojmljive, upućene i u ime supruga liječenih alkoholičara i u ime njihove djece. 

Na skupštini su izabrana radna tijela zajednice. Predsjednicom je izabrana Sandra Jovanović, dopredsjednicima Zlatko Dodig i Zdenko Krezić, tajnicom Nada Čorić i blagajnicom Ivanka Miličević. Izabrano je i 15 članova Izvršnog odbora, kao i nadzorni odbor. 

Također su izabrani članovi povjerenstava za edukaciju i superviziju, za znanstveno-istraživački rad, informiranje i suradnju s medijima, kulturnu-rekreacijsku djelatnost, te međužupanijsku i međudržavnu suradnju. 

Prihvaćeni su programski materijali: statut Zajednice, program rada i financijski plan, nakon što su predsjednici postojećih klubova liječenih alkoholičara klubovi "Rondo" i "Balinovac" u Mostaru, klub u Međugorju i klub u Širokom Brijegu podnijeli izvješća o radu. Radni je dio skupštine završen dodjelom zahvalnica osobama i institucijama za dosadašnju suradnju i pomoć u radu klubova liječenih alkoholičara, a u svečarskom su tonu članovima klubova dodijeljene diplome za 1-godišnju, 3-godišnju, 10-godišnju 20-godišnju i jedna diploma za 30 godišnju apstinenciju. 

Skupština je završila voćnim domjenkom uz kulturnoumjetnički program u kojemu su svoj prinos dala djeca iz obitelji liječenih alkoholičara prigodnim recitalom. Djeca mostarskih vrtića su izvela prilagođenu verziju Crvenkapice, zahvaljujući ravnateljici mostarskih vrtića gospođi Marinki Cvitanović i učenici Glazbene škole s maestrom Ferdinandom Zovkom. 

Sutradan, 11. lipnja održan je supervizijski sastanak u motelu Karaotok, udaljenom od Mostara četrdesetak kilometara, smještenom "u zaštićenom dijelu Parka prirode Hutovo blato, na brdašcu Karaotok, u oazi četinara i netaknute prirode, okružen istim bisernim izvorištima, jezerima i močvarama i kraškim krajolikom gdje mir remete jedino cvrkuti i kliktaji ptica ili lepet njihovih krila". Sastanku su bili nazočni gosti iz Zagreba: prim. sc. dr. Breitenfeld, Mr. sc. dr. Golik-Gruber i prof. Kosanović, stručni djelatnici i predsjednici mostarskih klubova i klubova u Međugorju i Širokom Brijegu, te nositelji određenih dužnosti u novoutemeljenoj Zajednici klubova. 

Sastanak je vodila Nada Matović istaknuvši odmah na početku protivljenja nekih medicinskih djelatnika u Sarajevu i Mostaru (dijelu s većinskim muslimanskim stanovništvom) opčeprihvaćenom radu s liječenim ovisnicima o alkoholu po metodi prof. Hudolina. 

Nažalost, ova protivljenja imaju i političke konotacije koje odražavaju opće društveno-političko stanje u Federaciji BiH i na koje se, onda, nije potrebno osvrtati. Najvažnijim se smatra raditi i svaku teoriju, njezinu opravdanost i prihvatljivost, pokazati i dokazati radom. Govoreći o poteškoćama u radu klubova posebice se raspravljalo o radu kluba u Širokom Brijegu, kao i nekim administrativnim problemima (primjerice uputnice za bolničko liječenje). 

Obraćanje prim. sc. dr. Breitenfelda išlo je u pravcu konkretnog rješavanja određenih problema, a posebice je bio zanimljiv njegov prijedlog da se u smislu prevencije napravi, u Zagrebu već provedena, anketa o točenju pića maloljetnicima u ugostiteljskim objektima. Pri koncu je prim. sc. dr. Breitenfeld govorio o psihodrami - sociodrami kao metodi psihoterapije - socioterapije koja se primjenjuje u klubovima liječenih alkoholičara, a zatim su pročitani izvaci iz sociodrama autorice Nade Matović "Suđenje Konjaku Sotonoviću" i "Alkoholna ljubomora". 

Održavanje utemeljiteljske skupštine Zajednice klubova liječenih alkoholičara Hercegovačko-neretvanske županije u Mostaru kao i supervizijski sastanak na Karaotoku bili su adekvatno medijski praćeni. 

Osim informacija u dnevnim novinama i radijskim i televizijskim postajama, napravljeno je i nekoliko specijaliziranih radijskih i televizijskih emisija. 

Gosti iz Zagreba sa stručnom djelatnicom i novoizabranom predsjednicom Zajednice klubova liječenih alkoholičara Sandrom Jovanović sudjelovali su, uživo, istoga dana kada je skupština održana, u emisiji "Grade moj" na HRTV Mostar što je imalo znatan odjek u javnosti. Sljedećih dana stručni djelatnici i članovi klubova bili su gosti u emisijama na Radipostaji Čapljina, Hrvatskom radiju Herceg-Bosne i Radiopostaji Mir - Međugorje. 

Top
Copyright 1999, 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org