Up Back Next

PROF. DR. VLADIMIR HUDOLIN
KAO ZAČETNIK I PROMICATELJ ALKOHOLOGIJE U HRVATSKOJ I KASNIJE DILJEM SVIJETA

Prim. dr. Darko Breitenfeld, Odjel za alkoholizam Klinike za psihijatriju, 
alkoholizam i druge ovisnosti KB ''Sestre milosrdnice''
 
 
 

Prof. dr. Vladimir Hudolin zaposlio se je 1947. godine u Bolnici ''Sestara milosrdnica''. Od l954. godine bavi se kompleksnom problematikom alkoholizma. Predstojnikom Odjela za neurologiju i psihijatriju postao je 1959., nakon prof. dr. Josipa Breitenfelda. 

Kako bi osigurao prostorne uvjete za širenje djelatnosti, prvo je adaptirao, a potom i dogradio zgradu, uz veliku podršku Crvenog križa i njegove Komisije za borbu protiv alkoholizma na čijem je bio čelu. U novoizgrađenom dijelu otvoren je 1964. godine Centar za proučavanje i suzbijanje alkoholizma i drugih ovisnosti, u čijem je sklopu, uz stacionarni dio Odjela za alkoholizam, otvorena prva Dnevna bolnica u našoj zemlji. Smještajni kapaciteti, zbog velikog zanimanja za liječenje, postali su ubrzo premaleni, pa su se stacionar i dnevna bolnica gotovo podvostručili.

Razvija se i ambulantna služba, te pri njoj, l968. godine, Dispanzer za liječenje alkoholizma, kojemu su pripadala područja udaljena 30-80 km od Zagreba - Varaždin, Sisak, Petrinja, Karlovac i Žumberak. Taj oblik parcijalne hospitalizacije kasnije je prerastao u Vikend bolnicu. 

Osobna sklonost prof. dr. Vladimira Hudolina toj problematici, uz njegovu poznatu karizmatičnu osobnost i golemu poduzetnost i energiju, uz povoljne prostorne, ali i društvene i političke uvjete, dovela je uskoro do procvata konstruktivnog prilaza alkoholnoj problematici, prvo u našoj zemlji a onda i u susjednim zemljama. 

Godine 1964. osnovao je i prvi klub liječenih alkoholičara u Hrvatskoj - prvo u bolnici, kao ogledni klub, a zatim Klub liječenih alkoholičara Maksimir, što je bio početak osnivanja klubova liječenih alkoholičara u Zagrebu, a onda i u cijeloj Hrvatskoj. Usporedo je osnovan i Savez za borbu protiv alkoholizma, koji je djelovao više preventivno i s vremenom prerastao u Savez za zaštitu duševnog zdravlja, suzbijanje alkoholizma i drugih ovisnosti, obuhvaćajući preventivnu, terapijsku a ponajviše rehabilitacijsku komponentu alkoholne problematike. 

Godine 1965. organiziran je program liječenja i rehabilitacije alkoholičara, štićenika KPD Lepoglava. 
Godine l97l. Odjel za neuropsihijatriju postao je Klinikom za neurologiju, psihijatriju i druge ovisnosti kojoj je predstojnik prof. dr. Vladimir Hudolin. Prof. Hudolin bio je redoviti profesor i predstojnik Katedre za neurologiju, psihijatriju i kliničku psihologiju na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.

Godine 1972. otvoren je Odsjek za ovisnosti o drogama, organiziran program kombiniranog liječenja alkoholizma i tuberkuloze u Bolnici Klenovnik. 

U okviru Centra za proučavanje i suzbijanje alkoholizma osnovana je i Škola socijalne psihijatrije, alkoholizma i drugih ovisnosti, usmjerena prema budućim stručnim i dostručnim djelatnicima na tom području. Škola je imala jednotjedne seminare za osposobljavanje radnika u klubovima liječenih alkoholičara po metodi mediko-socijalnog pristupa problematici alkoholizma. Drugi dio škole bila je šestomjesečna škola za usavršavanje radnika na području alkoholizma. Škola je imala i Odsjek mediteranske socijalne psihijatrije.

Prof. Vladimir Hudolin je u Klinici vodio nastavu iz socijalne psihijatrije, alkoholizma i drugih ovisnosti za liječnike na specijalizaciji opće medicine. 

Godine 1974. osnovan je poslijediplomski studij iz socijalne psihijatrije, alkoholizma i drugih ovisnosti pri Sveučilištu u Zagrebu, koji se provodio na Stomatološkom fakultetu, a na kome je završeno i obranjeno na desetke magistarskih radova i doktorskih disertacija. 

Prof.dr. Hudolin bio je organizator i suorganizator velikog broja nacionalnih i međunarodnih kongresa, simpozija i stručnih sastanaka..

U vezi s izdavačkom djelatnosti osnovao je Anale Kliničke bolnice ''Dr. Mladen Stojanović'', međunarodni časopis Alcoholism i Mediterianean Journal of Social Psychiatris. Od početka svog rada, Centar za proučavanje i suzbijanje alkoholizma i drugih ovisnosti izdavao je AL klub - alkohološki bilten, iz koga se kasnije razvio današnji Alkohološki glasnik. Objavio je niz znanstveno istraživačkih radova, posebno na području alkohologije. Napisao je više od 40 knjiga i oko 400 znanstvenih i stručnih članaka iz psihijatrije i alkohologije.

Godine 1965. osnovan je Republički registar bolnički liječenih alkoholičara u psihijatrijskim ustanovama Hrvatske, te Registar Klinike za neurologiju, psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti.

Osobno bih zaključno prikazao razvoj Hudolinove alkohologije u četiri razdoblja, koja obuhvaćaju po deset do dvanaest godina. 

Prvo, uvodno razdoblje, do l964. godine, obilježeno je naglim razvojem i širenjem psihijatrijske i alkohološke službe u Klinici. 

Drugo razdoblje, od osnivanja Centra za proučavanje i suzbijanje alkoholizma obilježeno je naglim razvojem alkohološke službe u Zagrebu i ostalim dijelovima Hrvatske i osnivanjem klubova liječenih alkoholičara diljem Hrvatske. 

Treće razdoblje obilježeno je pravim procvatom klubova liječenih alkoholičara, čiji se broj popeo do 800, formiranja čitave mreže podrške, organiziranja alkoholoških programa, s prijelazom u programe za zaštitu i unapređivanje duševnog zdravlja. Sustav rada klubova liječenih alkoholičara prenio je 1979.godine u inozemstvo, prvenstveno u Italiju. 

Zadnjih desetak godina, od umirovljenja l987. godine do prerane smrti 26.12. l996., Hudolin djelovao je najviše u Italiji, organizacijski i edukativno i pod njegovim vodstvom i po njegovoj metodi osnovano je dvije i pol tisuće "sunčanih" i zajednici okrenutih klubova liječenih alkoholičara. Klubovi su se iz Italije proširili i u druge zemlje Europe i svijeta.

Sva razdoblja obilježena su karizmatičnom osobnošću i izvanrednim grupnim radom prof. dr. Vladimira Hudolina.

Top
Copyright 1999, 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org